Loading

За село Бохова

Намира се в планински район. Разположено е на около 5 км от граничния пункт със Сърбия и Черна гора Стрезимировци. На самата граница над селото се издига историческият връх Яничева чука. В околността му има прохладни букови гори, както и иглолистни гори, залесени през последните десетилетия. Чиста, незасегната от всякакви замърсявания околна среда. Надморската височина на землището е от 850 мнв (местн.Росуля) до 1318 мнв (връх Огорелица, на границата със Сърбия и Черна гора).

История: Землището на селището, както и околният регион, покриващ се до голяма степен с бившата Трънска околия (вкл.Босилеградско), през вековете винаги са оставали встрани от големите събития в държавите, в които са били включвани. По времето на Първото и Второто Българско царство по-голямата част от историческото им развитие е свързано с Българската държава. От този период са намирани останки в селата Зелениград, Бусинци, Бохова. Говорът на местното население се запазва архаичен и доскоро е бил много близък до старославянския корен - т.н.знеполски (запазена падежна система - уникална за България, речников състав, включващ редица думи, утвърдени в днешния сръбски език, пълна липса на звуковете "ф" и "х" и т.н.). При разпада на Втората българска държава, след битката при Велбъжд, се оформя самостоятелна феодална единица - т.н. Стара Знеполия, просъществувала около 70 години. Този край се характеризира и със своеобразни етнографски елементи: народни носии - литакът, един от най-използваните музикални инструменти е бил окарината. Въпреки откъснатостта от основните центрове на Българската държава и относителната местна автономност, населението винаги се е самоопределяло като българско с прибавката трънчани (знеполци).

Културни и природни забележителности: Край махала Орловъц, по посока на с.Джинчовци и над с.Реяновци, в м.Бачев дол, се намира малкият необитаван манастир "Св.Богородица". Край селото има изобилие на билки, малини, гъби, диви ягоди. Историята на селото е издадена в малка книжка. Край селото са намерени в средата на миналия век останки от тракийско селище.

Редовни събития: В началото на септември, първата събота от месеца, в селото има събор.

Тук е роден и Славчо Трънски - Гъста е мъгла паднала над Боховската планина, на Еничова равнина. Тъкмо е чета стигнала на туй овчарско пладнище, буен е огън наклала, дрехите да си изсушат. Кога Стефан погледнал, полиция е съгледал. Чета команда дочува и бързо място заема. Сипе се сиво олово, води се борба сурова във тая битка кървава Стефан и Въльо паднаха... Мало, големо плачеше, със скръб голема жалеше... "Стотици жертви ще дадем, фашизъма ще погребем!" След тежка й кървава борба ще грейне нашта свобода!

В село Бохова е роден Богдан Веселинов - известен журналист и голям патриот на Трънския край. Навремето той популяризира родното си място в Съветския съюз, организирайки посещения на съветски държавни и културни дейци. По негова идея и с негово участие централната руска телевизия ОРТ засне филм за Трънско.