Loading

За село Бутроинци

Намира се в планински район. Разделено е на далеч отстоящи една от друга махали: Бачиище, Скачкова махала, Тасини, Бежанци, Грамашница, Катранджии, Зарини, Кирини, Йоцини, Бошкови и Младенови.В близост до селото е селото Филиповци.Произходът на името Бутроинци

Произходът на името Бутроинци е особено интересен, тъй като възниква на базата на ироним. Най-старото име на селището е засвидетелствано през далечната 1453 година в именния вариант Бутрунидже. По-късно през 1576 година селището е споменато като Петреиниче. В тази статия се счита, че селищното име произлиза от бутор - едър мъж (буторица-едра мързелана). Окончанието -инци в още по -силна степен засилва тезата за нарицателно прозвище за група от хора.