Loading

За село Къшле

Село Къшле се намира в община Трън. То е разположено в планински район. Мястото е непознато за много хора, но има красива природа. Намира се на приблизително 1 км. по права линия от граничната бразда със Сърбия. Към юли 2006 година вече няма постоянни жители. Къщите, които се намират разпръснати по махалите вече са полуразрушени от природните стихии. Особено красиво е в местността "Кървав камик", която е и най-високата точка в местността. Гората е букова във високата част по билото, а по-ниско преобладават иглолистните насаждения. Пътят до селото е доста запуснат и трудно проходим, но това е и предимство, което съхранява девствената природа. Отправната точка за преход до махалите на селото е село Долна Мелна. Красива и девствена природа, която постепенно заличава всички следи от човешката дейност. Водата извира буквално отвсякъде в гората и се стича към долината на с. Долна Мелна. Образуват се красиви поточета с бистра и студена планинска вода дори и през най-горещите месеци в годината. Рай за ловците на диви прасета, които се организират чрез дружинката в с.Долна Мелна.

История

Името на селото идва от названието къшла (кошара) за добитък извън селото. Къшлата на това място била устроена към края на 18, началото на 19 век от радомирския мюдюрин, който тук направил чифлик за отглеждане на добитък, предимно овце. Землището на Къшле е обитавано още през древността, но няма сведения за селище поради суровите планински условия.От турското робство за селото не е намерен официален документ. След отменянето на тимарската система в Турция през 1834 година, земите в района на с. Къшле са заграбени от мюдурина на Радомир, който създал скотовъден чифлик и построил къшла.Селяни от околните села били наети да отглеждат добитъка на турчина. Съществува записано оплакване от турчина до дефтерханато в Истанбул в което той пише: "До сега тез имоти се обработваха и засяваха и нямах никакви недобори, и от никои страни не ми се намесваха и не оспорваха владенията ми, тъй като са мой купен имот. Понастоящем неверниците Тричко, Китан, Нико, Велко, Ангел и друг един Китан, които обработват споменатия чифлик излизат с призиви за своеволно завладяване.". Фактически първите заселници слугуват на мюдурина. И постепенно те построили къщи и настанили своите семейства. Така се образувало село Къшле. В дните на освобождение от турско робство мюдурина избягал и чифликът бил разделен от селяните. Но по-късно по споразумение между правителствата мюдуринът се завърнал и обявил имотите за продаване. Тогава голяма част от земите изкупил местния селянин Станиш Дойчинов. Всички се питали от къде е намерил толкова злато за да заплати имотите. Оказало се обаче, че бащата на Станиш - Дойчин е бил някога хайдутин и изглежда тогава се е снабдил с тези пари. Версията на Станиш пред къшленци била следната: някога през Къшле преминала турска потерия, която при престоя си в селото изгубила торбичка злато. Златото било намерено случайно от сестрата на Станиш като дете, която пасяла овцете. От заселилите се в Къшле се образували следните родове: Велковци, Гелини, Тричкови, Лазарови, Венини, Стоилови (Дойчинови). Във войните от 1912 - 1918 г. от селото загиват 6 войници, а през втората световна война - един убит на фронта и един убит от жандармерията.

ИНТЕРЕСЕН МАТЕРИАЛ ЗА С. КЪШЛЕ ОТ 5 АВГУСТ 2011 Г.
http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%20%D0%BA%...