Loading

За село Велиново

Старото име на селото е Мисловщица.

Културни и природни забележителности: Мисловщички манастир Успение Бородочно - разположен е на западния бряг на Мисловщичката река преди навлизането ѝ в тясна клисура. На около 2 км от село Велиново.

Късноантична крепост "Градище" се намира на 1.24 km северно по права линия от центъра на село Велиново, непосредствено вдясно от пътя, на възвишение от планината Стража. Крепостта е изградена на естествено защитена тераса и обхваща площ от около 5-6 дка. В днешно време на терена ясно се очертават крепостните стени. Те са изградени от ломен камък, споен с хоросан и са широки 1.5 m. Терена на крепостта в днешно време е затревен. Намират се остатъци от сгур и шлака, което пряко я свързва с металодобива. Крепостта е изградена върху антично селище. Покрай нея минава един от пътищата за Горнострумските земи и Бяло море.
Според любител на старините, посетил крепостта, западният вал е ясно очертан, а в източна посока в малка горичка има ясни следи от каменен и тухлен градеж. Северната страна може да се приеме като вход, очертан от два големи камъка, между които минава и настоящата пътека. Южната страна няма ясни очертания, а представлява хаотично струпване на скали.
Надморска височина: 869 m. GPS координати: 42°47'56" С.Ш. и 22°42'26" И.Д.

Митова- Джонова, Димитрина. Археологическите паметници в Пернишки окръг. София, 1983.
Информацията е предоставена от археолог Ангел Конаклиев, за което любезно благодарим.

Източник: http://www.bulgariancastles.com/bulgariancastles/bg/node/1222

Снимки: http://crazywolf.snimka.bg/