Loading

Започва ремонт на трънското читалище

Започва поетапен ремонт на концертната зала в читалище „Гюрга Пинджурова” в Трън. Общината вече е подписала договор за безвъзмездна финансова помощ в размер на 194480 лева по проект.
Парите са за озвучаване и направата на модерно осветление в концертната зала. На по- следващ етап ще кандидастваме за вътрешен ремонт и подмяна на оборудването , в това число и седалките в салона, каза Алексиева. В момента голямата зала в читалището е напълно неизползваема, тъй като преди санирането на читалищната сграда по проект за енергийна ефективност, е имало течове и цялото обзавеждане е било унищожено. Сега, за провеждането на по-масови мероприятия и празници , се използва или спортната зала, или при хубаво време сцената на открито, която също е направена по проект.
Използваема е и камерната зала в читалището, но тя е малка. След като голямата концертна зала бъде ремонтирана, тя ще може да побира около 500 зрители, обясни Алексиева.

в-к Съперник