Loading

Интегриран проект за водоснабдяване и канализация на гр. Трън - дипляни

Европейски съюз Европейски фонд за регионално развитие Кохезионен фонд

Герб на община Трън

Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”

Решения за по-добър живот


Проект: Интегриран проект за водоснабдяване и канализация на гр. Трън

Начало

Информация за Интегриран проект за водоснабдяване и канализация на гр. Трън

Интегриран проект за водоснабдяване и канализация на гр. Трън в медиите

Информационни материали – дипляни

Оперативна програма „Околна среда – 2007-2013г.” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа
на Оперативна програма „Околна среда – 2007-2013г.”,
съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

и Кохезионния фонд на ЕС.