Loading

Кметът Станислав Николов: В Трън може да има развитие

Станислав Николов - кмет на Община Трън, за постигнатото през последната година от неговия управленски мандат

 

- Г-н Николов, успявате ли да осъществите дадените пред избирателите обещания, с които станахте кмет?

- Темповете, с които се променя Община Трън са видими. Мога да гледам хората в очите, защото не съм ги излъгал. През последните 20 години в Общината не се случваше нищо, нямаше никакво развитие. Затова и аз влязох в политиката. Преди това се занимавах с бизнес, но видях, че градът загива. Така че това беше една от причините, която ме накара да се кандидатирам, защото аз въобще не бях мислил да се занимавам с политика. Но видях, че има опасност град Трън да изчезне. Затова се захванах - за да докажа, че в град като Трън може да се случват нещата, може да има развитие. Мисля, че през тези три години го доказах, въпреки тежката финансова криза и тежкото състояние на общините във финансово отношение.

 

- През последните две години направихте много за общинската инфраструктура. Какви са резултатите?

- Всички могат да видят какво се случи с центъра на града, благодарение на спечелен проект по Програмата за развитие на селските райони. Стойността на проекта беше за 1 470 828лв.От тях бяха направени и икономии. И сега имаме нов, красив и приветлив център.
За обновяване и подобряване на външния вид на сградата на общинската администрация бяха усвоени 237 617лв. от програмата „Красива България".
Надяваме се Трън да има и нова водопроводна и канализационна мрежа. Спечелихме проект за 291 000лв. по Оперативна програма „Околна среда". След известни затруднения, той вече се изпълнява. Изготвя се технически проект за реконструкция на водопроводната мрежа, технически проект за ремонт на канализационната мрежа и идеен проект за пречиствателна станция за отпадните води, с които Община Трън би могла да кандидатства за финансиране на последващ етап.

 

- Известно е, че в общината има проблем с пътищата. Често сте казвал, че поддръжката на републиканските пътища, за които се грижи държавата, не е задоволителна. А какво прави Общината със свои сили?

- Със средства, предназначени за капиталови разходи успяхме да подобрим общинската пътна мрежа с частични ремонтни дейности по няколко направления. Мога да посоча пътищата между Трън и селата Ломница, Бусинци, Забел - Зелениград, Главановци - Насалевци - Рани луг - Слишовци.
Бяха вложени средства и в основен ремонт на тротоари по улиците „Д.Знеполски" и „Г.Димитров", както и изграждането на подпорни стени на ул. „Д.Знеполски" и зелени площи на пл. „Вл.Тричков".
За цялостното обновяване и усъвършенстване на общинската пътна инфраструктура Община Трън подготвя проектно предложение по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони, което предвижда основна реконструкция на 8 общински пътища. Чисто нов асфалт ще има до селата Бусинци заради музея на местната керамика и до Студен Извор, където е музея на киселото мляко.

 

- Превръщането на Трън в привлекателна туристическа дестинация е Ваш основен приоритет. Как напредвате в тази област?

- Убеден съм, че ако успеем да развием туризма, тогава и икономиката на общината ще се развива, а така и хората ще живеят по-добре. Като начало се стремим да преобразим облика на града и мисля, че до момента успяваме. Имаме разработен пакет от проекти в тази насока и те чакат одобрение, а после и реализация. Вижда се какво става с центъра, работим по пътната инфраструктура. Споменах за проекта за преасфалтиране на пътищата. С друг проект ще осъвременим средата около скалния параклис „Света Петка" и подходите към паметника на загиналите в сръбско-българската война и към информационния център и музея. Имаме и проект, чрез който ще вържем еко пътеката на Трън с Погановския манастир и ще създадем по-приятна обстановка в подходите към Ждрелото. .
Правим много и за популяризирането на община Трън като туристическа дестинация. Това става чрез сайта на Общината и чрез публикуването на рекламни банери и информация в Интернет пространството. Станахме асоцииран член на Софийски туристически район.
Общината е организатор и партньор в провеждането на атрактивни събития, които привличат хора със специални интереси. Вече е традиция провеждането на Алпиниада на Ждрелото. Бяхме домакини на рокерски събор. През лятото частен пленер събра художници от България и Сърбия. Вече имаме и собствен исторически музей.

 

- А как общината изпълнява социалните си функции? Сред Вашите цели е и подобряването на качеството на живот на хората.

- Приятели, които идват по-рядко в Трън са ми казвали, че напоследък хората в града им изглеждали по-приветливи, по-усмихнати. Аз не мога да преценя, защото всеки ден съм сред тях и всеки ден слушам за нерадостите им. Много разчитаме на проекти. Безработицата е голяма, но чрез различни програми на социалното министерство през тази година работа получиха над 250 човека. С проект беше открит Център за социална подкрепа за работа с деца, застрашени от отпадане от училище, назначени са 35 социални асистенти, които ще поемат грижата за възрастни бедни и болни хора по селата.Още 6 работни места се откриват по друг проект за предоставяне на социални услуги. Използваме всяка възможност за привличане на ресурс чрез оперативните програми и финансови инструменти на министерствата.
От друга страна от средствата за капиталови разходи бяха ремонтирани и отоплителните инсталации на ОДЗ „Ален мак" и на сградата на общинската администрация; бе направен основен ремонт на помещенията, ползващи се от Домашния социален патронаж.

 

- Много хора ви берат грижата, че населението на общината ще остане без медицински услуги. Имат ли основание?

- Първи в страната преструктурирахме болницата в медицински център и въпреки това държавата не ни помогна особено. Болницата в стария й вид беше нерентабилна и поглъщаше много излишен финансов ресурс. Населението не е оставено без здравна грижа. Общината дофинансира дейностите, макар сега за медицинския център да не можем да отпуснем пари., защото няма параграф за това. Разчитаме следващата година на договор със здравната каса. В сградата на бившата болница са разкрити три Центъра за настаняване от семеен тип - за стари хора и за възрастни с физически увреждания, съответно с по 15и 10 места. Там беше преместен и Старческия дом от Слишовци. Открит е и Център за социална рехабилитация и интеграция с капацитет 20 места. Това отвори и нови работни места.

 

- А как се справихте със сметосъбирането и сметопочистването? Общината ви е за пример с ниските разходи в тази насока.

- Като станах кмет заварих много нерегламентирани сметища, по селата нямаше съдове за смет, а в града имаше 6 продънени стари контейнери и една стара ГАЗ-ка. Чрез защитен проект от ПУДООС получихме финансови средства в размер на 282 072лв. С тези пари бяха закупени 340 контейнера за смет тип „Бобър" и един сметосъбиращ автомобил. Готвим още един такъв проект, за да се още кофи и още един автомобил. Със сметосъбирането и сметоизвозването се занимава общинско БКС и това сваля разходите до около 300 хиляди лв. годишно, при положение, че дневно се изминават по 100 км и се чисти в 51 села.

- Хората, които ползват обществен превоз също са доволни. Какво направихте за транспортното обслужване.

- Между селата и до Трън пътуваха стари, грохнали автобуси, в които при дъжд се налагаше да се отваря чадър. Сега общинската транспортна схема се обслужва от местна фирма с нови бусове и стриктно спазване на разписанието. И при мен за това има благодарствени писма. Така се сложи край и на порочната практика на черни таксита от т. нар. "на цената на билета".

- Явно напредъкът е значим, а какво още предстои?

- Много разчитаме на проекти. Искаме основно да ремонтираме сграда на културния дом в центъра на Трън. Общинската администрация е готова и с проект „Почистване на речното корито, изграждане и укрепване на дребно мащабни инфраструктурни съоръжения на р.Ерма, за предотвратяване на наводнения на територията на гр. Трън, общ. Трън" по Оперативна програма „Регионално развитие".
Община Трън участва като партньор в създаването на Местна инициативна група (МИГ) Брезник - Трън. Очаква се одобрение на Стратегия за месно развитие, чрез която МИГ ще се финансират малки проекти на обща стойност 3 милиона лв. да 2013г. Имаме голямо желание да обновим Трънския манастир "Св. Архангел Михаил"
Активно работим и за развитие на трансграничното сътрудничество - Община Трън участва в два проекта с общини от съседна а Сърбия - Сурдулица и Димитровград. Пролетта на тази година осъществихме полезни връзки с италиански предприемачи по линия на МИГ.

 

- Какво ще кажете на хората в последната година от този мандат?

- Въпреки недостига на средства и режима на ограничения, в който работи общината, е подготвена богата празнична програма. Бях обещал това и го изпълнявам, както и другите ми поети ангажименти. Обещанията според мене са за това - за да се спазват.

 

Гн кмете, от село Дълга Лука

Гн кмете, от село Дълга Лука съм. Интересува ме ще имаме ли някога асфалтов път, за който плащаме редовно винетки и вода, за която плащамане ежемесечно. Такава няма от м. май. Интересува ме ще има ли улично осветление и ще се обърне ли малко внимание на нашето село. Пътят от село Костуринци до село Дълга Лука е в критично състояние.

С уважение:
/Тодоров/

А какво се прави за

А какво се прави за реставрацията на черквата в Рани луг?

кмете сети се и за селата по

кмете сети се и за селата по специално за пътя към село горочевци лева река и др пътят е трагичен от както те избраха нищо несе е променило

кмете сети се и за селата по

кмете сети се и за селата по специално за пътя към село горочевци лева река и др пътят е трагичен от както те избраха нищо несе е променило

Бих искал да се свърже с вас

Бих искал да се свърже с вас във връзка с бизнес в България / Трън
номера ми е 0626366478 или е-мейл адрес е [email protected]
С уважение Kadir Korkmaz партньор Йонка zlatieva Христова.