Loading

Рудина планина в Знеполе

Рудина планина е гранична планина в България и Сърбия. Любителите на планината могат да я посетят, защото в нея ще открият тишина, спокойствие и красота през всички сезони на годината. Тя се намира в Знеполе и затова често е наричана и Знеполска Рудина. На наша територия са разположени част от южните ѝ склонове. От юг е ограничена от река Ерма, на изток достига до прохода Дъсчан кладенац (около 1260 мнв), където са изворите на Попова р., която по-късно протича през разположеното в полите на планината с.Милославци. Планината би могла да се разглежда като отделна от Руй планина, от една страна поради морфографските й особености (източно от Дъсчан кладенац започва издигането на куполообразния масив на Руй планина), от друга поради това, че на север представлява орографски ясно изразен масив. На сръбска територия долината на р. Левача отделя северните склонове на Руй от тези на Рудина. Билото на запад преминава през върховете Голема Столица (1257)(котата е малко южно от главното било), Щърби камик (1479), Белева поляна, Барнос (1273), Песчана чука (1434), Карачев камик и Голема Рудина (1485), след което границата свива остро в южна посока и достига река Ерма.
На запад дълбоката долина на Преслапска река я отделя от планината Грамада (в Сърбия).
Реките са къси (малко по-дълги са само граничната Попова река и извиращата под Щърби камик Беловечка река) и с непостоянен отток.
Склоновете на Рудина планина и на юг и на север са стръмни, преобладаващите гори са букови, тук-там примесени с иглолистни култури, залесявани в местностите с активна ерозия.
Местностите Барнос и Дъсчан кладенац остават в историята със защитата на Трън в Сръбско-българската война през 1885 година.

Цитирайте си източниците,

Цитирайте си източниците, защото от там където преписвате ясно е казано, че трябва да се посочва източника!!!