Loading

Село Еловица

Селото Еловица е разположено в красив планински район.

Забележителности в селото

Пещера, вековни букови и дъбови гори

История
Интересни са следите от праисторическо време, намерени в землището му. Откривани са следи от човешко присъствие и кости от изчезнали бозайници в пещерата. В древността районът, макар и планински е бил населен. Свидетелство за това са нодните предания, както, следи и находки. В местността Вража паница върху скала е издълбан жертвеник, във формата на паница и до нея лъжица. Предполага се, че това изображение е от раннотракийския период. Тракийски могили няма, но на около два километра от селото в землището на с. Костуринци има могила, висока около 20 метра и до нея малко на север друга, по-малка. От римския период е известно, че има крепост на връх Дреновица, както и селище, намиращо се в местността Градишки дол. В миналото, при порои местната река е изравяла и разнасяла кости на изключително високи хора. От византийско време следи няма, но е известно, че селото е съществувало и в този период, предвид съществуванието му преди и впослествие по времето на българското царство. Веднага след османското завоевание, което вероятно е станало с завладяването на Сръбското деспотство има данъчен регистър, който посочва че в селото и в махала до него (вероятно сега запуснатото поселение Пуста еловица) е имало 28 домакинства. По това време в Трън е имало 30 домакинства (градското население е било основно изтребено и асимилирано при зовоеванието).

Редовни събития

Селски събор в последната събота на месец юли в местността Вълча поляна.

Снимки от селото: http://crazywolf.snimka.bg/culture/v-tr-nsko-po-gerg-ovden-elovica.59216...

 

Да, станала е грешка. Нещата

Да, станала е грешка. Нещата са коригирани.

Снимките в статията не са от

Снимките в статията не са от Еловица Трънско, а Монтана,моля да ги подмените.