Loading

село ЕРУЛ

Село Ерул се намира в Западна България на територията на община Трън, Област Перник. То е село на територията на България от 1878 г.

География

Ерул се намира в планински район - в подножието на най-високия връх на Ерулската планина - Големи връх /1480 м/.

История

През 2005 - 2006 г. село Ерул привлича вниманието на световноизвестни шведски учени археолози поради името и етимологията си. След археологически разкопки и изследвания на находките се оказа, че едно древно германско племе на готите, наречено Ерули, се е заселило трайно тук при Великото преселение на народите и жителите му са се смесили с местното трако-римско население, а по-късно и с българите. Всеизвестен е факта, че готският епископ Вулфила и готите федерати са били трайно уседнали в териториите на днешна България и множеството археологически паметници като готски базилики и некрополи в околността, недвусмислено доказват това. Името на селото е древно и непроменено близо 1500 години. В османски данъчни регистри на немюсюлманското население от 1623-1624 година селото е отбелязано под името Хрул с 10 джизие ханета(домакинства).
В село Ерул са открити залежи от злато в малко количество.

Личности

Александър Рангелов Атанасов (01.05.1906 - 1987) - два пъти "Герой на труда" (първи в България), миньор, строител, народен представител

Иван Ерулски е роден през 1950 г. в село Ерул, Трънско. Работил е като учител, журналист, организатор културна и издателска дейност в Общински комплекс Дворец на културата – Перник. Сега работи в Регионален исторически музей – Перник.

 

 

Има си и сайт: www.erul.info

Има си и сайт: www.erul.info