Loading

Трън започва ремонти на пътища за 5 млн. лв.

Отсечките са 8 на брой и са от четвъртокласната пътна мрежа. Ремонтът е по проект „Подобряване условията на живот в община Трън чрез усъвършенстване на пътната инфраструктура и достъпа до услуги”. Преди старта на проекта бе отслужен водосвет от отец Николай Пешов и бе направена първа копка на пътя за село Студен Извор. Общата дължина на отклоненията до селата, които ще бъдат ремонтирани е над 15 км. за срок от 250 работни дни. Стойността на проекта е 5,325 млн. лева. С рехабилитацията на отсечките от главния път към селата ще се подобри не само обслужването на населението, но и достъпът на туристи до културните, исторически и природни забележителности на Трънско. Туристите ще могат да посетят музея на киселото мляко в Студен Извор и музея на Бусинската керамика в село Бусинци и още много туристически обекти в нашата община , каза на церемонията по започване на строителството кметът на община Трън Светослава Алексиева. Изпълнител на договора за строителните работи е фирма „Агромах“ ЕООД – една от водещите в изпълнението на обекти от пътна инфраструктура. Градежите ще бъдат на стойност 4,979 млн. лева без ДДС. Съгласно договора ще се рехабилитират пътните отсечеки от път Трън Вукан – отклоненията за с.Бусинци и с.Студен Извор, от път Трън-Стрезимировци отклоненията до селата Туроковци, Бераинци, Забел, Зелениград, Милославци и Главановци-Рани луг. Общо 14,142 км ще бъдат обект на строителните дейности. Срока за изпълнение на строителните дейности е 250 календарни дни, очаква се при добри климатични условия проекта да завърши през юни следващата година. Строителните дейности ще бъдат обект на строителен надзор от ДЗЗД „Трън МСП“ и авторски надзор на „Инфраконструкт“ООД. Ръководството на проекта е възложено на „Евростарт 2008“ ЕООД. На събитието присъстваха представители на възложителя Община Трън, на фирмите изпълнители, граждани и гости. източник:mirogled.com

правят се пак здрави пътища

правят се пак здрави пътища за да се лапат комисионни а тези които не търпят отлагане не се поглеждат като пример от село глоговица през село велиново до село милкьовци пътят вече не е път а развалина..но там не се прави все едно не живеят хора.....