Loading

Варненска фирма взе на концесия минералния извор в село Банкя

Варненското дружество получава извора за срок от 35 години. То ще внася концесионна вноска от 20 500 лв. годишно и по 2,10 лв. за един кубик вода, ако надвишат количеството по договор. Обща стойност на инвестиционната програма, която концесионерът трябва да изпълни за целия срок на концесията е в размер на 3 131 989 лева. От тях обаче за първите пет години трябва да внесе 1 885 400 лв. В решението на ОбС Трън е записано още, че за гарантиране на годишните концесионни плащания, след изтичане на 2-годишния гратисен период, Концесионерът се задължава да представи банкова гаранция в размер на 25 на сто от дължимото минимално концесионно плащане.
Находището „Трънска Банкя е публична общинска собственост. Водата от извора е подходяща за бутилиране на натурална и газирана минерална вода, с възможност за производство и на безалкохолни напитки, в състава на които се включва минерална вода. Изворът бе обект на концесия в продължение на 8 години от фирмата „Хидрокомп Торн Спринг“. Дружеството го експлоатираше срещу такса от 28 000 лв. месечно, определени по договор. За жалост, обаче предприятието спря да плаща концесионните си вноски през 2010 г. и се наложи концесията му да бъде прекратена.
„Хидрокомп Торн Спринг“ получи през 2002 г. правата над минералната вода също за период от 35 години.

 

 

MIROGLED.COM

Само общинското ръководство

Само общинското ръководство ли не разбра, че Кишкилова е пак на ринга?