Loading

Забележителности

село Бохова

Землището на селището, както и околният регион, през вековете винаги са оставали встрани от големите събития в държавите, в които са били включвани. По времето на Първото и Второто Българско царство по-голямата част от историческото им развитие е свързано с Българската държава. От този период са намирани останки в селата Зелениград, Бусинци, Бохова.

село Бераинци

Берайнци е село в Западна България, намира се в община Трън, Област Перник, на 6 км западно от общинския център.
Селото е разположено на десния бряг на река Ерма, под склоновете на Бераински Гудел.
Населението на Бераинци към 2011 г. е 10-15 души, обезлюденото днес село през 30-те години на XX в. е неброявало около 200 души.

село Филиповци

Филиповци е село в Западна България. Намира се в община Трън, област Перник. В гр. София има квартал със същото наименование - кв. Филиповци. Отстои на 8 км югоизточно от гр. Трън и на 38 км северозападно от гр. Перник. Столицата София е на 67 км югоизточно.

Автобусен транспорт го свързва с останалите населени места.

село Туроковци

Туроковци е село в Западна България. Намира се в община Трън, област Перник.

 

село Слишовци

Слишовци е село в Западна България. Намира се в община Трън, област Перник

 

село Рани луг

Рани луг е село в Западна България. Намира се в община Трън, област Перник.

 

село Лялинци

Лялинци е село в Западна България. Намира се в община Трън, област Перник

 

село Костуринци

Костуринци е село в Западна България. То се намира в община Трън, Област Перник.

 

село Зелениград

Зелениград е село в Западна България. Намира се в община Трън, област Перник

 

село Ездимирци

Ездимирци е село в Западна България. Намира се в община Трън, област Перник

 

село Бусинци

Бусинци е село в Западна България. Намира се в община Трън, област Перник

 

Забелски водопад

Уникален извор има в Трънско, в подножието на скалата Забелски камък. Лечебната вода вдига накрак и тежко болни. Изворът се намира между селата Забел и Туроковци. От десетилетия той събира хора от цялата страна. Идват с коли да точат елексира в туби и дамаджани. През последните години обаче местността е обрасла и достъпът до живата вода е затруднен.

Село Еловица

Селото Еловица е разположено в красив планински район.

Забележителности в селото

Пещера, вековни букови и дъбови гори

За село Туроковци

Село Туроковци се намира в Средна Западна България, на 6 км от гр. Трън и само на 86 км от столицата София. Разположено е в една от най-красивите части на Трънския край - там където китното Знеполе се среща с величествената Руй планина - на 800 м. надморска височина. От тук тръгва една от трите маркирани пътеки към едноименния планински първенец, висок 1706 м.

Защитиха столетник от Забел

Днес бе обявено за защитено дърво Ясен (Fraxinus excelsior) на възраст около 150 години с височина около 21 м и обиколка 3,1 м, намиращо се в село Забел, община Трън, област Перник. Столетника ще бъде вписан в регистрите по чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие, а РИОСВ - Перник, трябва да осигури обозначаването на забележителното дърво.

Разпространи съдържание